Kattintson és Rendelkezzen!

I. Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (a továbbiakban: Telefonos Azonosítás) kapcsolatos kérdések

1. Mire használható a Telefonos Azonosítás szolgáltatás?

Ez egy újfajta azonosítási mód, amelynek használatával – hasonlóan a bankok által alkalmazott megoldásokhoz – már telefonon (Kormányzati Ügyfélvonalon – 1818 – keresztül) is intézhetők egyes közigazgatási ügyek. A Telefonos Azonosítás mellett a szolgáltatás interneten keresztüli azonosításra is lehetőséget ad és az ügyfélkapu alternatívájaként is megjelenik.

2. Milyen ügyeket intézhetek a Telefonos Azonosítás segítségével?

Lehetősége van alaprendelkezés, valamint további rendelkezések tételére a Rendelkezési Nyilvántartásban – Telefonos Azonosítást követően – a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) munkatársainak közreműködésével is.

A tervek szerint még ebben az évben telefonon keresztül is elérhető lesz a hatósági erkölcsi bizonyítványhoz és az egyéni vállalkozói igazolványhoz kapcsolódó ügyintézés. Közép-és hosszú távú terveink szerint valamennyi, gyakran előforduló ügytípus telefonos ügyintézése is biztosítottá válik.

3. Hol lehet igényelni a Telefonos Azonosítás szolgáltatást?

A szolgáltatást személyesen lehet igényelni az ország bármelyik okmányirodájában vagy kormányablakában.

4. Hogyan kapom meg az azonosítómat és az első belépéshez szükséges aktiváló kódot?

A személyes regisztráció után megkapja a 8 számjegyű telefonos azonosítóját. A regisztrációt követően a Telefonos Azonosítás rendszer egy egyszer használatos 6 számjegyű jelszót küld el választása szerint a regisztrációkor megadott e-mail címére és/vagy mobiltelefonjára SMS-ben. Az egyszer használatos jelszót a regisztrációt követő 5 napon belül, az első azonosításkor egy új állandó jelszóra kell cserélni.

5. Hogyan tudom aktiválni a jelszavamat a belépéshez?

A regisztrációt követően a Telefonos Azonosítás rendszer egy egyszer használatos jelszót küld a regisztrációkor megadott e-mail címére és/vagy mobiltelefonján SMS-ben. Az egyszer használatos 6 számjegyű jelszót a regisztrációt követő 5 napon belül az aktiválással egy új állandó jelszóra kell cserélni. Az új jelszónak legalább három különböző számjegyet kell tartalmaznia, illetve nem lehet az Ön születési dátuma, vagy számsorozat pl.: 123456, 654321.

Az aktiválásra kétféle lehetőség van:

  • telefonon: a Kormányzati Ügyfélvonal 1818 menürendszerének 4.#1. menüpontján keresztül. Abban az esetben, ha külföldről kezdeményez hívást, akkor a fent jelölt 1818-as szám helyett a külföldről hívható +36 1550 1858 számon tudja ezt megtenni.
  • interneten: a Központi Azonosítási Ügynök felületén, amely a Webes Ügysegéden keresztül a Rendelkezési Nyilvántartás felületén belépve érhető el a „Telefonkódos Azonosítás” csempére kattintva.
6. Hogyan használható a Telefonos Azonosítás szolgáltatás?

A sikeres telefonos regisztrációs eljárás során 8 számjegyű telefonos azonosító és 6 számjegyű jelszó számsorozat kerül generálásra. Önnek lehetősége van telefonon bejelentkeznie a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) keresztül, vagy interneten a Központi Azonosítási Ügynök felületén, amely a Webes Ügysegéden keresztül a Rendelkezési Nyilvántartás felületén belépve érhető el a „Telefonkódos Azonosítás” csempére kattintva.

A rendszer a telefonos azonosítás során bekéri a 8 számjegyű telefonos azonosítószámot, majd ezt követően a 6 számjegyből álló jelszó számsorozatból véletlenszerűen kiválasztja, hogy melyik 3 számjegyet, azaz részleges kódot kell megadni. A Központi Azonosítási Ügynök felületén elérhető elektronikus azonosítás során a telefonos azonosítószám mellett a teljes 6 számjegyű jelszót meg kell adni.

7. A jelszó emlékeztető kérdésekre adott válaszokra mikor lesz szükségem?

Az emlékeztető kérdésekre abban az esetben lesz szükség, ha Ön elfelejti a 6 számjegyű jelszavát, vagy háromszori sikertelen azonosítási kísérlet miatt (akár telefonos akár internetes azonosításnál) kizárja magát a rendszerből. Ekkor a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) keresztül (a 4.#2. menüpontban), ügyintézői segítséggel a 8 számjegyű telefonos azonosítójának megadását követően, a rendszer által 3 véletlenszerűen kiválasztott jelszó emlékeztető kérdésre kell helyesen felelnie, annak érdekében, hogy egy újabb egyszer használatos jelszót kapjon a regisztrációkor megadott csatornán (e-mail és/vagy sms). Ezt követően akár azonnal lehetősége lesz aktiválnia az új egyszer használatos jelszavát.

8. Elfelejtettem a telefonos azonosítómat, hogyan tudhatom meg?

A regisztrációkor kapott jegyzőkönyvben szerepel a telefonos azonosító. A jegyzőkönyv hiányában telefonos azonosítóját a regisztrációs szerv (okmányiroda, kormányablak) előtti személyes megjelenése során személyazonossága igazolására alkalmas okmánya bemutatását követően tudhatja meg.

9. Elfelejtettem a jelszó emlékeztető kérdésekre adott válaszaimat, mi a teendő?

A regisztrációs szervnél személyes ügyintézés keretében van lehetőség az emlékeztető kérdések megismerésére és akár azok módosítására.

11. Rendelkezhet-e több Telefonos Azonosítás regisztrációval ugyanaz a személy?

Nem, egy személy csak egy Telefonos Azonosítás regisztrációval (azonosítással) rendelkezhet.

II. Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos kérdések

1. Mire használható a Rendelkezési Nyilvántartás? Hogyan lehet rendelkezéseket tenni?

A Rendelkezési Nyilvántartás egy olyan nyilvántartás, amely a személyek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza, továbbá ezeket más hatóság részére megismerhetővé, elérhetővé teszi. A meghatalmazások jelenleg e-ügyintézés során még nem, csupán a személyes ügyintézés keretében alkalmazhatók. Célja a rendelkezések megtételének lehetőségét biztosítani, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módok, illetve egyes elektronikus szolgáltatások tekintetében. A nyilvántartás gyakorlati újdonsága, hogy tárolja a meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesítetten információt szolgáltat papír alapú meghatalmazás bemutatása nélkül.

A megtehető rendelkezéseknek jelenleg négy típusa van, ezek az alaprendelkezés, azonosítási rendelkezés, időszaki értesítés rendelkezés és meghatalmazás.

Az alaprendelkezés keretein belül nyilatkozhat arról, hogy letiltja-e az elektronikus vagy a telefonos ügyintézést, továbbá milyen elektronikus és postai úton járul hozzá a későbbi kapcsolattartáshoz.

Azonosítási rendelkezésében dönthet arról, hogy az egyes azonosítási lehetőségek közül mellyel azonosítja magát a továbbiakban a Központi Azonosítási Ügynök felületén.

Az időszaki értesítésben bizonyos e-ügyintézési cselekményeiről (jelenleg a Részleges Kódú Telefonos Azonosításhoz (továbbiakban: Telefonos Azonosítás) köthető műveletek) kaphat értesítést a bankszámlakivonathoz hasonlóan.

A meghatalmazás az egyes ügytípusok vonatkozásában (kb. 80 okmányirodai ügytípus) olyan rendelkezést jelent, amely segítségével a megjelölt személy járhat el Ön helyett, az adott eljárásban.

3. Milyen módon lehet rendelkezést tenni?

A Rendelkezési Nyilvántartás önkéntes módon vehető igénybe, melynek során elsőként alaprendelkezést kell tenni, további rendelkezések ezt követően tehetők.

Rendelkezést tenni az alábbi csatornákon lehet:

  • személyesen: az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán, a NAV kiemelt ügyfélszolgálatain illetve a 40 postai Agora ponton ahol alaprendelkezést és további rendelkezéseket is lehet tenni.
  • elektronikus úton: ha az ügyfél rendelkezik valamelyik Központi Azonosítási Ügynök által alkalmazott azonosítással (ügyfélkapu vagy Telefonos Azonosítás) a Rendelkezési Nyilvántartás felületén, itt alaprendelkezést és további rendelkezéseket is lehet tenni.
  • telefonon: Rendelkezések megtételére lehetőség van – Telefonos Azonosítást követően – a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) munkatársainak közreműködésével is.

Fontos tudnivaló, hogy rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek.

4. Milyen dokumentum szükséges a személyes Rendelkezési Nyilvántartás regisztrációhoz?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány bemutatása szükséges (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél).

5. Hogyan lehet módosítani a megtett rendelkezéseket?

Az alaprendelkezés esetében magában a korábban rögzített alaprendelkezésben megtehető a módosítás és ezzel egyidejűleg a korábbi alaprendelkezés érvénytelenítésre kerül, ilyenkor a módosított tartalom felülírja az eredeti alaprendelkezést.

Az egyéb rendelkezéseket nem lehet módosítani, ha valamely rendelkezésen változtatni szeretne, akkor a korábbi rendelkezést először érvényteleníteni kell, és ezt követően új rendelkezést kell létrehozni a rendszerben.

A módosítások lehetségesek személyes megjelenést követően okmányirodában, kormányablakban vagy az ügyfél által interneten (Webes Ügysegéden keresztül a Rendelkezési Nyilvántartás felületén belépve). Az alaprendelkezésen kívül egyéb rendelkezés módosítható telefonon (Kormányzati Ügyfélvonalon – 1818) Telefonos Azonosítást követően is.

6. Ha módosítani szeretném a Rendelkezési Nyilvántartásban a kapcsolattartás érdekében megadott telefonszámot vagy postai címet, ehhez ismételten meg kell jelenni személyesen?

Nem, a webes felületen (Webes Ügysegéden keresztül a Rendelkezési Nyilvántartás felületén) vagy telefonon, a 1818-as számon Telefonos Azonosítást követően telefonos úton is lehetőség van módosítani a kapcsolattartás érdekében megadott adatokat.

7. A meghatalmazás rendelkezésben bárki meghatalmazható?

Olyan 18 év feletti természetes személyre tehető meghatalmazás, aki szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartásban vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek, személyi nyilvántartásában.

8. Hogyan lehet visszavonni a Rendelkezési Nyilvántartásban tett meghatalmazást?

A meghatalmazás hatályon kívül helyezése kezdeményezhető személyesen okmányirodában, kormányablakban, vagy ügyfél által webes felületen (Webes Ügysegéden keresztül a Rendelkezési Nyilvántartás felületén) illetve telefonon (Kormányzati Ügyfélvonalon – 1818) Telefonos Azonosítást követően is.

A meghatalmazás törlését követően, a korábban meghatalmazott személy már nem járhat el az adott ügyben.

III. Az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről szolgáltatással kapcsolatos kérdések

1. Mire használható az időszaki értesítés szolgáltatás?

Az időszaki értesítés szolgáltatás elsődleges célja, hogy megbízható információt kapjon a nevében történt közigazgatási ügyintézésekről, adatainak kezeléséről.

A szolgáltatás lényege, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban tett rendelkezése során – a jogszabályi keretek között – meghatározható azon hatóságok és elektronikus ügyintézések, cselekmények köre, amelyre vonatkozóan értesítést kíván kapni. Emellett rendelkezésében meghatározhatja az értesítés küldésének időszakát, valamint az értesítés helyét.

2. Hogyan lehet igényelni az időszaki értesítés szolgáltatást?

A szolgáltatás a Rendelkezési Nyilvántartás keretében tett regisztrációval igényelhető.

4. Milyen szolgáltatásokról kérhető jelenleg időszaki értesítés?

Jelenleg a Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (továbbiakban: Telefonos Azonosítás) kapcsán van lehetőség értesítést igényelni.

Egyszerű kivonat igénybevétele esetén a Telefonos Azonosítás szolgáltatás tekintetében történt jelszó-cserékről, valamint jelszó-aktiválásról, míg bővített kivonat esetén az előzőekben említett adatok mellett a rendszerből történő kilépésekről is igényelhető értesítés.

5. Időszaki értesítés abban az esetben is érkezik, ha az adott időszakban nem történt releváns cselekmény?

Igen, ebben az esetben is elkészül és kiküldésre kerül az értesítés. Az értesítés ebben az esetben arról tartalmaz tájékoztatást, hogy az adott értesítési időszakban nem történt eljárási cselekmény.

6. Választhatok-e az e-mail címeim között, hogy melyikre kerüljön kiküldésre az értesítés?

Igen, lehetősége van akár három elektronikus postafiók címet is megadni attól függően, hogy melyik elektronikus e-mail elérhetőségén szeretné Ön megkapni az időszaki értesítését.